Artikelen

Disclaimer

Avila Reizen B.V.

Avila Reizen B.V. dankt u voor uw interesse in ons bedrijf, diensten en producten en het  bezoeken van onze website. Hoewel wij er alles aan doen de informatie op onze site zo actueel en accuraat mogelijk weer te geven, zijn wijzigingen en/of informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van onze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Copyright ©

De (auteurs-)rechten op de inhoud van onze website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of andere informatie, komen toe aan Avila Reizen B.V. gevestigd in Haarlem (postbus 5345 2000 CH – 0031 {0}23 785 1857)
Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gewijzigd, verplaats, gekopieerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Avila Reizen B.V.

Virussen en veiligheid

De Avila Reizen B.V. website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur
kunnen aantasten kan helaas niet worden gegarandeerd.
Deze website bevat links naar websites van o.a. accommodaties en instituten. Avila Reizen B.V.  is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden website.

E-mail

Door Avila Reizen B.V. verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het dupliceren, openbaar maken en/of  verspreiden van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Avila Reizen B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Vragen, suggesties en commentaar

Avila Reizen B.V. wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Avila Reizen B.V. gezien als vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Avila Reizen B.V. behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Uw privacy

Avila Reizen respecteert uw privacy als u gebruik maakt van onze diensten en producten. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de wettelijke eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.