Avila Foundation

Avila Foundation

Toen wij – Hilda Gonzalez en Tim van der Wel – tien jaar geleden Avila Reizen oprichtten, hadden we niet kunnen dromen dat zoveel mensen hun reisideeën met ons zouden delen. Aanvankelijk wilden we vooral anderen laten (mee)genieten van de fantastische vakantie-ervaringen die we zelf hadden beleefd. Maar algauw kwam daar, naast het organisatorische aspect, een aantal andere zaken bij. De liefde voor wildlife en de hulp aan vrouwen en kinderen in Venezuela laten ons niet los. Projecten die we al jaren steunen worden volwassen en dat heeft ons geïnspireerd om Avila Foundation op te richten.

Dat werkt trouwens twee kanten op. We doen graag iets terug voor de bestemmingen die we met onze reizen aandoen én we willen, samen met u, ook in de toekomst graag van die locaties blijven genieten. Een ambitie die Avila Reizen nu al tien jaar met veel liefde en wederzijds respect invult.

Voor meer informatie

https://www.avilafoundation.org

Reizen met betekenis

Ook het duurzaamheids- en mvo-aspect van reizen vinden we belangrijk. Het belang van de juiste balans tussen sociale, milieu- en economische aspecten wordt steeds meer onderkend en vandaar ook onze jaarlijkse donatie aan het Wereld Natuur Fonds. En aan bijvoorbeeld FundaFlanma, een ontwikkelings- organisatie die zich inzet voor kansarme vrouwen en kinderen in Venezuela.

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds streeft naar een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Dit in het belang van de natuur zelf en in het belang van de mens die de natuur nodig heeft. De belangrijkste leefgebieden worden wereld- wijd beschermd en waar mogelijk hersteld. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar tropische en andere bossen, waterrijke natuurgebieden (de zogeheten wetlands) en zeeën en oceanen.

WWF
Wereld Natuur Fonds

Het WNF streeft ernaar de belangrijkste bedreigingen van deze gebieden aan te pakken, zoals ontbossing, verdroging, overbevissing, klimaatverandering en de illegale handel in dieren en planten. Een verantwoord en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen staat hoog op de prioriteitenlijst.

Stichting FundaFlanma

Stichting Funda Flamma (Venezuela) is een ontwikkelings- en hulporganisatie van een aantal Venezolaanse professionele vrouwen die zich zorgen maakten over de extreme armoede waarin veel andere vrouwen, tienermoeders en kinderen wonen in gemeenschap- pen in Venezuela. Al vele jaren ondersteunt Avila Reizen het belangrijke en bitter noodzakelijke werk van deze stichting. Door het beschikbaar stellen van een microkrediet voor ondersteuning aan en de begeleiding, training en permanente technische en professionele ontwikkeling van vrouwen, veelal tienermoeders en huisvrouwen, kunnen deze hun levenskwaliteit verbeteren.

Om ondervoeding te voorkomen runt Stichting Funda Flamma een centraal gelegen ‘feeding program’ in de wijk El Lirio in Carúpano, een stad in de Venezolaanse staat Sucre. Hiermee proberen ze te voorzien kinderen die in extreme armoede leven van een juiste basis- voeding en geven ze daarmee de basis die noodzakelijk is om groei te bevorderen.

AmmanyA

AmmanyA’s visie is om de wereld mooier te maken met ‘ONE TOUCH’ at a time. Bij AmmanyA geloven wij sterk in onze ONE TOUCH-filosofie en de kracht om blijvende verandering te bewerkstelligen. We richten ons hierbij telkens op één specifieke actie met duurzame resultaten om de levens van individuen, families en gemeenschappen in ontwikkelingslanden over de hele wereld te verbeteren.

Dromen ontwaken

Waar geloof, hoop en liefde nieuwe deuren openen, willen we graag vol trots ons nieuwste project met u delen. Avila Foundation en Stichting AmmanyA hebben besloten om een huis te kopen voor Funda Flanma in Sucre, Venezuela. Daar gaan we samenwerken om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor haar kinderen. Een mooie eerste stap die voor veel van deze kinderen een nieuw hoofdstuk zal betekenen.

In Venezuela is de situatie dermate verslechterd dat we de handen ineengeslagen hebben om een huis vol liefde te realiseren. Op elke mogelijke manier en door een veilige, prettige maar vooral menselijke thuisbasis te bieden. Eentje die in de nabije en verre toekomst voor veel kinderen het verschil kan maken en die, naast een gezondere levensstijl, perspectief biedt op persoonlijke groei en levens- vreugde. Na de verbouwing en opening verschuift de focus van bouwen naar het creëren van nieuwe werelden. Ons initiatief zullen we hierin delen en zichtbaar maken, wat uiteraard altijd omarmd mag worden.
De doelstelling is dat het huis een eigen, veilige en
warme plek wordt waar liefde en geborgenheid de basis zijn. Waar je even weg kunt dromen van de realiteit om je heen. Een plek waar waarden en normen vooropstaan en waar vriendschap heerst, maar bijvoorbeeld ook zoiets ‘normaals’ als een warme maaltijd wordt geboden.
Een huis vol liefde en aandacht met de naam ‘Casa Blanca’.

Een van de ruimtes van het huis wordt ingericht als bibliotheek. Je eigen wereld in dit huis kun je groter maken door de kennis die hier gedeeld wordt. Even wegdromen in een fantasieverhaal of je taalkennis uitbreiden op weg naar de hoopvolle toekomst die voor je ligt.

Op deze wijze willen we de wereld mooier maken, stap voor stap oftewel ONE TOUCH at a time. Een bijdrage aan een betere wereld kan in principe overal beginnen, maar hier is ze wel heel hard nodig.